Reklamační řád

Podmínky a způsob reklamace našich produktů, odstoupení od smlouvy

Reklamace

Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce reklamujte prosím písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží.

Skryté vady je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od převzetí zboží.

Pro zaslání reklamace využijte webový formulář Reklamace/ Odstoupení od smlouvy nebo email reklamni@activa.cz .


Odstoupení od smlouvy

V případě, že se rozhodnete odstoupit od smlouvy (nebo její části), je společnost ACTIVA oprávněna požadovat úhradu storno poplatku, který je ve výši 15 % hodnoty vrácené zakázky v případě nepotištěného zboží a 100 % hodnoty vrácené  zakázky v případě potištěného zboží.

Nepotištěné nepoužívané zboží je třeba vrátit do 7 dnů od písemného sdělení vašeho odstoupení, ať už prostřednitcvím formuláře Reklamace/ Odstoupení od smlouvy nebo prostřednictvím emailu zaslaného na reklamni@activa.cz .

Společnost ACTIVA může odstoupit od smlouvy v případě, že budete v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů.

 

Více o reklamaci a odstoupení od smlouvy ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

nahoru